Felanmälan - hemma och i gemensamma områden


Fel som kan förekomma inom den egna lägenheten ska anmälas till Gavlegårdarna av lägenhetsinnehavaren, det är tämligen självklart.


Hur fel som inträffar utanför den egna lägenheten ska hanteras är kanske inte lika självklart. Småfel, t.ex. lampor som har slocknat, entrédörrar som inte fungerar osv., anmäls normalt av den som upptäcker felet.


När det gäller allmänna frågor rörande säkerheten i boendet borde det rimligen vara husrådet som hanterar sådana frågor, eftersom hyresgästerna inte har något annat forum vända sig till.


Frågorna som redovisas nedan behandlades i husrådet i höstas, och en skrivelse skickades till Gavlegårdarna, men husrådet fick inget riktigt klargörande svar.


Sam Hedberg i husrådet har nu skrivit ett brev till Gavlegårdarna i sakfrågorna, och hans frågor och Gavlegårdarnas svar genom förvaltningschefen Niclas Lind redovisas nedan.


Red.


Sams frågor:


Det finns anledning för Gavlegårdarna att se över säkerheten i trygghetsboendet Tickselbo, särskilt mot bakgrund av att de flesta som bor här är i 75-årsåldern eller äldre. Här tar jag upp några brister som borde åtgärdas.


Elspisarna

Lägenheternas elspisar saknar säkerhetsbrytare (spisvakt/spistimer).


Borde inte det vara standard i ett boende som ni kallar Tryggbo Plus? Glömd spis sägs ju vara den vanligaste orsaken till bränder i hemmet (enligt artikel i GD  häromdagen). Vi äldre  kan vara glömska och det har hänt en del tillbud här.


Låsen

Det har hänt att lägenheternas ytterdörrar inte kunnat låsas upp. I ett fall blev det särskilt bråttom att  få dit låssmed eftersom den utelåste hade spisen i gång med  mat i ugnen (säkerhetsbytare saknas som sagt). Låsen bör kontrolleras och ev defekta låscylindrar bör bytas ut.


Hisslarmen

I hissarna finns larm- och telefonknappar men ingen anvisning om hur de skall användas. Skall larmknappen hållas intryckt? Hur länge? Det brukar finnas information om det i hissar med larm. Varför inte här? Felanmälningar om detta har inte åtgärdats.


Vad kommer Gavlegårdarna att göra för att avhjälpa dessa brister?


Samuel Hedberg


Niclas Linds svar: 


Elspisarna

Det var okänt för min del att spisarna saknade någon typ av spisvakt/spistimer. Jag känner inte heller till hur det resonerades i frågan i samband med byggnationen. Som fastighetsägare har vi ingen skyldighet att installera detta. Däremot håller jag helt med dig om att det är märkligt att vi inte valt att installera detta från start, i just detta boende. Jag måste be berörda titta djupare på frågan, så vi kan fatta ett beslut därefter om hur vi ser på frågan.


Låsen

Fastighetsavdelningen hos förvaltningen kommer ta tag i denna fråga. Hanteras i grunden som ren felanmälan. Kan bli så att de tar kontakt med dig för att höra vidare om vad som hänt, hos vilka, och när, för att välja väg därefter. Alternativet är att gå igenom hela fastigheten. Tyvärr kommer det troligen innebära att vi måste ha ett godkännande från samtliga enskilda hyresgäster, vilket kommer dra ut på tiden.


Hisslarmen

Fastighetsavdelningen kommer ta tag i denna fråga. Samtliga hissar besiktas enligt lag. Finns brister blir det anmärkningar som vi är skyldiga att åtgärderna. Så om informationen är bristfällig, i förhållande till de krav som gäller, ska det vara upptaget av extern besiktningsman. Vi undersöker så klart detta, så vi gör rätt i frågan. Det kan i sin tur leda till att inga åtgärder ska genomföras, men då är det ju viktigt att ni får information om detta.


Niclas Lind, förvaltningschef, AB Gavlegårdarna