Nybygget

Ersättningar för störningar


Den 2 november 2016 var Robert Krantz, bostadskonsulent hos Gavlegårdarna, här och berättade om kompensation för störningar i boendet i samband med arbetet med rivning, nerläggning av nya fjärrvärmeledningar samt byggnation av tre 8-våningshus.


Katja Ripke hade tidigare gjort en berömvärd insats då hon inbjöd Robert till en träff tillsammans med dem som bor i södra änden av huset, där störningarna varit mest besvärande. Detta i synnerhet i gavel-lägenheterna, där starka ljud förekommit, dels från rivningen av den närmsta gaveln och bilningen av husgrunderna, dels från arbetet med fjärrvämeledningarna. De som bor längre bort från gaveln har endast beviljats ersättning för fjärrvärmearbetet.


Mötet ledde till att Gavlegårdarna betalade ut en viss ersättning till de mest störda hyresgästerna, samtliga boende på Sicksackvägen 34 A.

Efter detta var det på sin plats att inbjuda Robert till ett stormöte. Här berättade han att man utgår från dygnshyran. Ersättningen i vårt fall bedöms till 10 procent av dygnshyran.


Störningarna uppfattar Gavlegårdarna har förekommit under sammanlagt tio dagar, för dem som bor vid södra gaveln av huset räknar man med 20 procent. Om störningar på grund av damm nämndes ingenting.


I redaktörens fall blev det 10 dagar och beloppet blev totalt 240 kronor.


Ronald Karlsson, som inte kunde närvara, hade lämnat in en mycket välformulerad skrivelse, vilken Robert Krantz läste upp men inte kommenterade i övrigt.

Ett välbesökt möte med ca. 25 deltagare