Husrådet

HUSRÅDET


På Tickselbo finns ett husråd bestående av trivselvärdarna och fyra hyrsegästs-representanter. Dessa representanter röstas fram av hyresgästerna vid varje stormöte, som äger rum en gång om året. I husrådet tas idéer och synpunkter upp som gäller verksamheten i gemensamhetsutrymmena. Alla protokoll från husrådet finns samlade i en pärm i bokhyllan i vardagsrummet för den som vill läsa.


 

Har du idéer eller synpunkter kring verksamheten som du vill framföra eller vill ska tas upp på husrådet så finns det en idélåda utanför trivselvärdens kontor där du gärna kan lägga ett förslag, anonymt eller med namn.

Följande personer ingår i husrådet

 

Anita Thuné, kvarstår tom. 2019

Bert O Bergström, kvarstår tom. 2019

Inger Gustavsson, kvarstår tom. 2020

Bengt Jonsson, kvarstår tom. 2020

Annika Snäll, trivselvärd

Carina Carlsson, trivselvärd


Hyresgästrepresentanterna väljs vid ordinarie stormöte, som hålls en gång om året.


Till valberedning för 2019 utsågs Bernhard Johansson och Bosse Lindberg.