Husrådet

Trivselvärdens uppgift är att:


  • Utveckla och driva verksamheten på Tickselbo.

 

  • Arbeta förebyggande med hälsofrämjande aktiviteter i en intressestyrd verksamhet som bygger på hyresgästernas aktiva deltagande. Samla upp idéer och synpunkter från hyresgästerna och sedan hjälpa till att starta upp aktiviteten.

 

  • Väcka intresse hos hyresgästerna att delta i och ansvara för hälsofrämjande aktiviteter.

 

  • Engagera hyresgästerna att själva ta ansvar för sin hälsa och att ”lotsa” till vad samhället erbjuder.

 

  • inventera så att vi har ett nära samarbete med befintliga kulturarenor, föreningar, organisationer och samfund.

 

  • Ansvara för husråd och att ha kontinuerlig kontakt med samverkanspartners.

Kontaktuppgifter till trivselvärdarna


Carina Karlsson tel. 026-17 95 42 och 076-518 73 46

carina.karlsson@gavle.se


Annika Snäll 026-17 50 12 och 070-084 03 83

annika.snall@gavle.se


Nya arbetstider