Att bo i Tickselbo innebär:


  • att bo i ett helt vanligt hyreshus men med behovsanpassade lägenheter med bredare dörrar, hiss, inga trösklar etc.

 

  • att hyresgästen har fyllt 65 år.


  • att hyresgästen har tillgång till gemensamhetsutrymmen så som vardagsrum, medierum, bastu, träningsrum och gästlägenhet utan extra kostnad.


  • Lokalerna har inga "öppettider" utan är tillgängliga dygnet runt för

hyresgästerna att nyttja i form av social samvaro eller olika aktiviteter, föreläsningar etc.


  • På plats finns två aktivitetssamordnare / trivselvärdar anställda, som jobbar om varandra. En i taget finns på plats ca 2-5 timmar varje vardag. De är anställda av Omvårdnad Gävle Förebyggande verksamheten, men har ingen bakgrund inom omvårdnad. De är utbildade pedagoger med bakgrund inom skola och förskola. Trivselvärden har ingen omvårdande funktion.


  • Trivselvärdens uppgift: är att fånga upp idéer och tankar kring aktiviteter från hyresgästerna och sedan hjälpa till att stötta i starten av aktiviteten, skriva inbjudningar, hjälpa till med beställningar/ bokningar etc. Vid rullande aktiviteter är målet att hyresgästerna själva ska ta ansvar för utförande av aktiviteten. Vi arbetar hälsofrämjande och hyresgästernas aktiva deltagande och engagemang är det som formar verksamheten.


  • I huset finns ett Husråd där fyra hyresgäster och trivselvärdarna sitter. Där fattas beslut angående olika frågor som rör huset och verksamheten.


  • Har hyresgästen omvårdnadsbehov söker de hemtjänst hos kommunen.


  • Vid fastighetsfrågor och felanmälningar vänder sig hyresgästen till Gavlegårdarna. Tel. 026-17 27 00 eller mail info@gavlegardarna.se

 

  • Lägenhet söks via Gavlegårdarna.