Protokoll från de senaste husrådsmötena

 

2017-03-29   2017-05-10   2017-08-22   2017-09-27   2017-11-01   2017-11-29   2018-01-31


2018-02-21   2018-03-28   2018-04-25   2018-05-23   2018-06-13  2018-08-15   2018-10-03 


2018-10-31   2018-12-05   


(Protokoll från samtliga möten finns samlade i en pärm i vardagsrummet)