1 april 2016

1 april 2017

Spännande fynd?

Den som var uppmärksam kanske upptäckte två unga damer som besökte vår byggplats på fredagsmorgonen. De kom från Institutionen för arkeologi vid Uppsala universitet. Orsaken att de kom hit var att man hade gjort ett fynd som kanske kunde  vara intressant.


En byggnadsarbetare som är intresserad av arkeologi hade upptäckt vad han trodde var ett stolphål* på byggplatsen. Hålet markerade han med en stakkäpp (se bilden).


Husen på vikingatiden byggdes upp kring stolpar som bar upp takåsen. Vanligen brukar man hitta flera stolpar i en rad. Skulle det nu visa sig att det är fråga om ett stolphål så blir det verkligen intressant. Arkeologin har företräde, och i så fall tvingas bygget att stå still, kanske i en månad eller mera, medan arkeologerna gör sitt jobb.


*) Stolphålen är inte några hål, numera. Stolparna som stått i sina hål har för längsedan förmultnat och hålen har  fyllts igen med jord och sand. De är inte lätta att upptäcka, men jorden i hålen är vanligen lite ljusare än jorden utanför. Den säkraste platsen att hitta ett stolphål är just när man skyfflat undan jorden som har lagrats på ytan. Det hinner bli rätt mycket jord av förmultnade djur och växter under mer än   tusen år...             

Läs mera här

Tyvärr har det visat sig att det inte var något stolphål, utan en gammal avloppsledning utan något som helst arkeologiskt intresse.

Dessutom var nyheten publicerad den 1 april.

1 april 2018